Framtidens klassrum

EKV har tillverkat skolmöbler i över 40 år. Nu har vi tagit all vår erfarenhet och tillsammans med verksamhetsutvecklare, arkitekter och formgivare påbörjat skapandet av ”Legolådan” – en idélåda för att bygga framtidens klassrum. Här kommer vi att presentera olika rumslösningar för att kunna möta olika behov.

»För att kunna förändra och anpassa
mitt arbetssätt efter min elevgrupp
behöver klassrummet erbjuda micromiljöer
som inte kräver att jag möblerar
om mellan varje lektion.«

Pedagog

Kombinera och möblera.

-skapa rum i rummet

Vi vet att klassrummen behöver varieras efter olika behov och undervisningssituationer. Möblerna ska fungera som legobitar som kan möbleras i olika uppställningar. En del möbler behöver kunna fungera i olika kombinationer och ha dubbla funktioner. EKV har tillsammans med verksamhetsutvecklare, pedagoger och elever skapat en strategi för att möta skiftande behov och ge möjlighet till variation. Med Framtidens klassrum vill vi skapa förutsättningarna för att klassrummen ska kunna fungera på många olika sätt, idag och i framtiden. Det är en kombination av klassiska skolmöbler och en serie nyheter som säkerställer önskningar och behov i skolan. Med hjälp av möblerna i legolådan kan vi erbjuda eleverna en variation av sittningar, höga och låga samt mjuka och hårda, en variation som ofta efterfrågas men sällan tillgodoses.

Legolådan som hjälpmedel

För att kunna möta olika behov hos elever, pedagoger och undervisningssituationer krävs det en lärmiljö som enkelt går att förändra och anpassa. Utifrån en grunduppsättning möbler kan legolådan användas till att skapa olika klassrumstyper anpassat efter undervisningssätt. Med samma uppsättning av möbler kan varje klassrum erbjuda en variation av lärmiljöer. Vi visar tre möblerade exempel men möjligheterna är många, kanske ändlöst många.

Scenen

Scenen
Presentation, genomgång och föreläsning –
från en person till flera mottagare med möjlighet till dialog.

Labbet

Labbet
Pröva, testa och producera – utforskande miljö för grupparbete där det ofta ingår laborativt material.

Grottan

Grottan
Koncentration, reflektion och analys – avdelad individuell miljö med minskade syn- och ljudintryck.

Lagerelden

Lägerelden
Möten, diskussion och reflektion – miljö för samarbete och fördjupning i mindre grupper

Vattenhalet

Vattenhålet
Socialt, interagerande och rast – Informella spontana möten mellan flera personer.

Samma möbler - olika rumslösningar

Möblering - traditionell

Klassrummet domineras av Scenen, en klassisk uppställning för föreläsningar och genomgångar. Visst utrymme för individuella anpassningar.

Möblering - projekt

En möblering som erbjuder en stor variation, där eleverna rör sig emellan beroende på uppgift eller efter de individuella behoven hos respektive elev.

Möblering - kommunikation

I den här möbleringen skapas möjlighet till undervisning som fokuserar på kommunikation och samarbete. Främsta lärmiljöer är Labbet och Lägerelden.

Planera ditt nya klassrum

Intresserad att planera framtidens klassrum, matsal eller lärarnas fikarum kontakta någon av våra samarbetspartners nära dig. För kompletterande information eller besök i vår utställningshall kontakta  oss