- ett varumärke för svensktillverkat

EKV är ett varumärke som ägs av Johpomek AB och står för svensktillverkade produkter med hög finish till konkurrenskraftiga priser. I våra egna produktionslokaler har vi byggt upp en effektiv ISO certifierad verksamhet med god logistik och hög flexibilitet. Vi erbjuder kunden ett brett sortiment och är lyhörda för såväl färg-/materialval som leveranstider. Vår ambition är att leverera moderna och komfortabla möbler med lång livslängd och hållbarhet. Våra kunder finns inom förskola, grundskola & gymnasium, vård & omsorg samt kontor & konferens.

Kvalitet / Miljö

Kvalitets- och Miljöcertifiering ISO
Våra möbler utvecklas och tillverkas i en miljö där vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Detta är en självklarhet för att vi ska kunna uppfylla vårt mål där vi sätter kundens tillfredsställelse i centrum. Vi höjer ständigt ribban för vår prestation för att överträffa ställda krav.

Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete innebär för oss att vi gör vårt allra bästa för att vår påverkan på miljön runt omkring oss skall vara så liten som möjligt. Det är en vinst för oss alla.Lång livslängd är en mycket viktig aspekt i ett ekologiskt perspektiv. Vi ger kunden en möbel som kan användas under lång tid genom att vi ansvarar för att ersättnings- och utbyteskomponenter finns tillgängliga under minst 5 år. Även den dagen då möbeln slutligen har gjort sitt är den förberedd för att återvinnas på ett lämpligt vis.

Vi fokuserar på att använda material som är snälla mot vår yttre miljö vilket gör att vårt miljöarbete sträcker sig långt utanför företagets gränser. Ett gott samarbete med våra underleverantörer ger oss god kontroll över material och processer.

Miljömärkningar

Mobelfakta-600x450

Genom vårt beslut att våra möbler skall uppfylla Möbelfaktas krav får vår kund en bekräftelse på att möbeln uppfyller vår och många andras ambition vad gäller ovanstående genom att Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för den svenska möbelbranschen som baseras på tre olika områden:

Kvalitet

Varje möbel som vi märker med Möbelfakta har testats och godkänts av Sveriges Forskningsinstitut RISE i Borås. Testen visar att möbeln uppfyller krav för säkerhet/funktion, mått, ytors motståndskraft, brand och klädsel.

Miljö

Kraven för att ett material skall godkännas enligt Möbelfakta är flera och innebär bland annat att:

  • Vi enbart använder träråvara som kommer från lagligt skogsbruk vilket också skall vara spårbart.
  • I stoppade möbler används enbart godkända mjukgörare och flamskyddsmedel.
  • Vår ytbehandling innehåller varken bly, kadmium, aromatiska kolväten eller krom VI.
  • Våra plastdetaljer innehåller inte PVC.
  • Våra produkter kan återvinnas, utbyteskomponenter finns att tillgå.

Ansvarsfulla leveranskedjor

Green-heart-600x450

Våra möbler tillverkas av människor som vistas i en bra och trivsam arbetsmiljö. Både hos oss själva och även hos våra underleverantörer är det självklart att Ansvarsfulla Leveranskedjor enligt FN:s definition Global Compact är en grundläggande filosofi. Här ställer vi krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljö, mänskliga rättigheter och att ingen korruption förekommer.

Skötselinstruktioner för olika ytmaterial

PDF Skötselinstruktioner

Integritetspolicy (GDPR)

PDF Integritespolicy