Höstmässa Input Umeå 2023

Skolevent Stockholm 2023

Invigning Input Halmstad 2023

Pop-up mässa Malmö 2023

Pop-up mässa Malmö 2020

Design in town Göteborg, Örebro och Karlstad 2019