FRAMTIDENS SKOLA

- en öppen planlösning

EKV har tagit nästa steg i utvecklingen av skolmöbler anpassade för framtidens skola, en skola byggd på öppna och ljusa utrymmen med möjlighet till både individuell avskildhet, grupparbeten och spontana möten. Basen är vår ”Legolåda” – en idélåda för att bygga framtidens mötesplatser. EKV’s produktutveckling bygger på en lång erfarenhet av att skapa hållbara och ändamålsenliga skolmöbler, produkter som väl passar för framtidens skola.

»Väl anpassade skolmiljöer
skapar goda förutsättningar för att
tillgodogöra sig kunskap

Pontus Persson ,VD

Flexibla rumslösningar

Framtidens skola bygger på många öppna ytor med känsla av rymd och luft att andas. Arkitekturen skapar möjlighet till många olika planlösningar, var och en för sitt ändamål. Till våra legolåda har vi definierat olika miljöer baserat på dess tänkta användningsområden.

Scenen

Scenen
Presentation, genomgång och föreläsning –
från en person till flera mottagare med möjlighet till dialog.

Labbet

Labbet
Pröva, testa och producera – utforskande miljö för grupparbete där det ofta ingår laborativt material.

Grottan

Grottan
Koncentration, reflektion och analys – avdelad individuell miljö med minskade syn- och ljudintryck.

Lagerelden

Lägerelden
Möten, diskussion och reflektion – miljö för samarbete och fördjupning i mindre grupper

Vattenhalet

Vattenhålet
Socialt, interagerande och rast – Informella spontana möten mellan flera personer.

Vattenhålet

Vattenhålet är precis som namnet säger tänkt att vara en plats för avkoppling, möten och känsla av samhörighet.

Scenen

Scenen är en klassisk uppställning för föreläsningar och genomgångar. Högt i tak och glasvägg tar bort det ”stängda klassrummet” känslan.

Grottan

Möbleringen för avskildhet och studiero. Ljudabsorberande rumsavdelare för att minimera ljud utifrån.

Lägerelden

Runda bord med fokus på kommunikation och samarbete. Närhet och delaktighet har varit ledorden i planlösningen.

Labbet

Labbet är tänkt att ha mycket plats runt omkring sig för kreativt tänkande. Plats att röra sig och även möjlighet att utnyttja golvytan för ”idépussel” och skapande.

Skapa nya skolmiljöer

Intresserad att planera framtidens skola kontakta någon av våra samarbetspartners nära dig. För kompletterande information eller besök i vår utställningshall kontakta  oss